SANITACE

 

Co je to sanitace?

Sanitace je proces, při kterém je přístroj podroben vnitřnímu i vnějšímu vyčištění, čímž dojde k naprosté eliminaci nežádoucích škodlivých látek z Vašeho výdejníku.

Je sanitace opravdu nutná?

Ano, opravdu velmi nutná, jelikož pramenitá voda Šumavský pramen, která je stáčená v CHKO ŠUMAVA z hloubky 70m, není chemicky upravována a při jejím stáčení se nepoužívají žádné konzervační látky, existuje riziko vzniku biofilmu a tvorby vodního kamene na všech plochách jež přicházejí do styku s vodou. Proto je třeba přístroj pravidelně čistit a proplachovat dezinfekčním přípravkem. Na základě doporučení Státního zdravotního ústavu provádíme toto čištění minimálně 1x za 6 měsícůNa kvalitě vody se odráží i další faktory: umístění přístroje (sluneční záření, vlhko, blízkost benzinových pump, horké provozy), správné používání.

 sanitárka

Jak probíhá samotná sanitace?

  1. demontáž mechanických částí přístroje, které přicházejí do styku s pramenitou vodou (kohouty, napouštěcí miska, trn … atd)
  2. mechanické vyčištění, odstranění vodního kamene, odvápnění (ohřevný tank, topné těleso)
  3. ošetření dezinfekčním přípravkem a důkladný proplach
  4. mechanické očištění celého pláště
  5. kompletace, kontrola a odzkoušení přístroje
  6. označení přístroje štítkem s termínem další doporučené sanitace.

 

Naše společnost používá speciální vlastní software, který hlídá termíny potřebných sanitací, na které Vás předem upozorníme. Svěřte tento proces našim technikům, kteří mají zkušenosti a znají specifikaci každého přístroje! Zajistíte si nejenom kvalitní chuť pramenité vody ŠUMAVSKÝ PRAMEN, ale i spolehlivost a maximální životnost Vašeho přístroje.